Haptotherapie gaat uit van het gegeven dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen.  Bij de therapie staat aanraken en contact maken centraal. De begeleiding richt zich op de bewustwording van het lichaam en het daarin opgeslagen gevoelsleven. Zo kan iemand weer in contact komen met zijn/haar gevoelens en emoties. Verdriet en vreugde, angst en boosheid kunnen herkend worden en een plaats krijgen.

 

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij:

+ Vragen met betrekking tot persoonlijke groei en zingeving
+ Lichamelijke en/of geestelijke overbelasting
+ Identiteitsvragen
+ Relationele problemen
+ Traumatische ervaringen
+ Verwerkingsproblematiek

Haptotherapie geeft inzicht in hoe ons gedrag en handelen, wordt gestuurd door ons gevoel, of het steeds weer onderdrukken en wegstoppen van dat gevoel. Hoe staat u in het leven? Daarmee is verbonden hoe u tot keuzes komt en of grenzen stelt (of juist niet). U kunt wellicht ontdekken wanneer of waarom u zo vreselijk uw best doet. Of waar u zo moe of boos van wordt. Door aanraken, voelen, gevoelsbewegingen (afsluiten of juist openstellen voor iets) en contact maken in de ruimste zin van het woord vindt u mogelijk antwoorden.

Leven met gevoel, is een leven waarin je aan je hart vraagt wat te doen, waarin je aan je lichaam voelt of het klopt, en je hoofd er is om het te begrijpen.

Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met uw gevoelsleven en wat het lichaam ‘vertelt’ over uzelf, over uw omgeving en over uw relaties met anderen. Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat we voelen. Vaak negeren we signalen van ons lichaam, omdat we geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot  onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten. De directe aanraking speelt meestal een hoofdrol en u leert weer te luisteren naar uzelf door serieus te nemen wat u voelt. We weten allemaal dat door een kind te knuffelen en aan te raken de basis gelegd wordt voor een goede emotionele ontwikkeling. Helaas raken we elkaar als volwassenen nog maar zelden op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan. Aanraken is een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact.
Aanraken heeft een positieve invloed op ons gevoelsleven. Het is helend als een mens wordt aangeraakt en daar in wordt bevestigd.

Praktische zaken

  • de therapeut is GZ-haptotherapeut, aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten onder nummer 577A
  • voor haptotherapie heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig
  • een sessie haptotherapie duurt een uur en kost € 80,00 (incl. btw.)
  • de AGB-code van de therapeut 90.039781
  • de therapeut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260929

Therapeuten
Giny Masselink